Sonunda master tezimi tamamladım ve İşletme Mühendisliği yüksek lisans eğitimimden mezun oldum. Altı yıllık bu çaba, dün kurul kararıyla da tamamlandı :)

Tezimin konusu girişimcilik süreçleriyle bireyin sosyal ağları arasındaki etkileşimin araştırılmasıydı. Görüşme talebimi kabul eden bir çok girişimci sayesinde bu etkileşimi klasik bilgi teknolojileri şirketlerinin oluşumuna göre modelleyen bir formülasyona ulaştık.

Bir ilginç nokta, sanılanın aksine, girişimcinin bireysel karakteristik özelliklerinin (risk alabilirliği, hırs, vizyon, vs.) klasik yaklaşımda çok fazla etkin olmadığı idi (riskli iş kollarını dışarıda bırakırsak). Fakat ebeveynlerin bireyin standart iş yetkinliğine ciddi etkisi olduğunu saptadık. Memuriyet kökenli aileler, farkında olmadan tutucu iş adamları yetiştiriyorlar. Gene de bu bireyler biraz daha riskli bir kariyer olan girişimciliğe adım atarak çeşitli 'irrasyonel' sebeplerle çok küçük bir gelir artışını kabul edebiliyorlar.

Öte yandan, sosyal ağların girişimciler için özellikle başlangıç safhalarında önemli kaynak ve fırsat havuzu oluşturduğunu görüyoruz. Bir çok insan son çalıştıkları iş yerlerini ya da iş yaptıkları şirketleri ilk müşteri bulmakta kullanıyorlar. Bilgi teknolojileriyle ilgili işlerde aile önemli bir kaynak sağlamıyor. İlginç olan bir nokta da, özellikle bu tip küçük işletmeler satış/pazarlama fonksiyonları için yeterince kaynak oluşturamadıkları zaman bu fonksiyonu tamamiyle sosyal ağlarına yükleyebiliyorlar. Sosyal çevre, bazı girişimciler için etkin bir satış ağı oluşturabiliyor.

Bloglar ve benzeri sosyal medya araçları, ucuz ve kolay kullanımları sayesinde bu süreci hızlandırıyorlar. Kullanıcı grupları, yazılım zirveleri, Lotusphere gibi organizasyonlar sosyal ağ aktivitelerinin etkin olarak kulanılabildiği mekanlar olabiliyor. Niş pazarlarda (Lotus yazılımları gibi), aynı yerde çalışmış bireylerin oluşturduğu küçük sosyal gruplar önemli bir sosyal kapital yaratıyor girişimciler için.

İşin özü: "Elinizdeki imkanlardan faydalanarak sosyal ağlarınıza önem vermek gerekiyor. Eğer gelecekte kendi işinizi kurmakla ilgili bir gündeminiz varsa, iş ilişkilerinizi canlı tutmak iyi bir fikir olabilir."

Şimdi sıra, bu tezi bir makaleye dönüştürmek...
Serdar Basegmez   |   Ekim 26 2010 09:38:53 AM   |    Blog  Kişisel    |  
  |   Sonraki   |   Önceki

Comments (0)