Daha önceki blog'larda işlediğimiz kurumsal sosyal ağ yazılımlarına serinin üçüncü bölümüyle devam ediyoruz...

Son zamanlarda IBM Satış Ekipleri Lotus Connections ve Lotus Quickr yazılımları üzerine çalışmalarını hızlandırdılar. Bu yüzden sosyal ağ yazılımları konusunda bol miktarda sunum, satış dokümanı ve sektörel rapor inceleme fırsatı buldum. Dürüstçe söylemek gerekirse, bir çoğunu da hayalperest buluyorum. Çünkü bir çok üretici (IBM de dahil olmak üzere) bu yazılımları 'yeni bir kurumsal yazılım' gibi satmaya çalışıyor. Bu satışın bir parçasının da müşterinin sosyal yazılım rüzgarına 'inanması ya da inanmaması' olarak görülüyor. Bu satış süreci biraz da esprili bir şekilde şöyle işliyor:

1. Facebook ve Twitter'ın ne kadar yaygın olduğuna ikna et,
2. Bilginin genç ve yaşlı çalışanlar arasında kaybolduğunu söyle,
3. Web 2.0'ın süper olduğunu anlat,
4. Yazılım üreticisinin ne kadar iyi olduğundan bahset,
5. Bir kaç Gartner raporu sun,
6. Toparla ve sat!

Doğal olarak bu pazarlama stratejisinin altında bol miktarda pazar analizi yer alıyor. Hatta bu söylemler büyük oranda doğru. Pazar yapısı, iş yapma şekilleri ve çalışan karakteristikleri hızlı bir değişim içerisinde. Yine de daha önceki yazılarda işlediğimiz gibi, sosyal yazılımlar 'bu da bir başka çözüm' olarak algılanmamalıdır. Ayrıca durup düşünmek gerekiyor: Bu kavramların iş yazılımlarına girişi çok yeni bir gelişme. Bu kadar kısa bir sürede bizim 'bilgi kaybı' gibi ölümsüz problemlerimize deva olacaklarını öngörebilir miyiz?

Gartner bu yazılımları problemleri çözecek diye önermiyor. Aslında yaptıkları analist raporları ve üretici mesajlarını birleştirmek ve bunları müşterilerin sızlanmalarıyla eşleştirerek genel bir eğilim ortaya koymak. Garip bir şekilde, daha önce de yazdığım gibi, bu yöntem işliyor. Postmodern bir takım şirketsel gurunun söyledikleri zekice hazırlanmış bir kaç başarı hikayesiyle birleşiyor ve bir iş modası ortaya çıkıyor. Peki devasa şirketleri dışarıda bırakırsak ne olacak? Daha küçük şirketler olgunlaşmış ve ucuzlaşmış ürünleri mi bekleyecekler?

Çeşitli toplantılarda orta büyüklükte şirketlerin bilgi sistemleri yöneticileriyle konuşuyoruz. Çoğu sosyal ağ yazılımlarının orta büyüklükte şirketler için bol geleceğini düşünüyorlar. Şirket içi bloglar onların ilgisini çekmiyor çünkü çalışanların blog yazmaya zamanlarının olmadığını düşünüyorlar. Her fonksiyonda çalışan uzman sayısı çok az ve çoğu zaman yanyana oturuyorlar. Bu yüzden tartışma forumları ya da uzmanlık paylaşımı gibi şeylerle ilgilenmiyorlar. Onlara göre şirket içi (mikro)bloglar, ilgi toplulukları veya sosyal bookmark'lar küçük şirketler için 'çok büyük' mesajlar. Küçük ve orta büyüklükteki şirketler için IBM ve iş ortaklarının daha gerçekçi ve pragmatik satış mesajları üretmeleri gerekiyor. Örneğin Lotus Quickr gibi ürünlerin daha büyük şansı var, çünkü daha küçük mesajlar içeriyorlar. Basitler, kolay kuruluyor, kolay yönetiliyor ve kolay öğrenilebiliyorlar. Bu ürünlere ileride tekrar döneceğiz.

Peki nedir bu küçük mesajlar? Bir kaç örnek:
  • Şu berbat dosya sunucularından kurtulup daha fonksiyonel dosya paylaşımına geçebilmek.
  • Wiki'ler kullanıp daha etkin içerik oluşturabilmek
  • Hiç bir programatik altyapı kurmadan diğer çalışanların profillerini görebilmek,
  • Takımların ortak takvimlerini rahatça paylaşabilmeleri
  • Küçük projeleri aktiviteler düzeyinde yönetebilmek
  • ... ...

Önümüzdeki yazılarda sosyal yazılımların bileşenlerini inceleyerek mevcut yazılımları karşılaştırmaya çalışacağız.
Serdar Basegmez   |   Mayıs 25 2010 11:16:50 AM   |    Kurumsal Bilgi Sistemleri  Lotus Connections  Lotus Quickr  Project Vulcan  Social Software    |  
  |   Sonraki   |   Önceki

Comments (0)